Suomen Salukikerho Ry Suomen Salukikerho Ry

TOIMINTAKirman Jameela & Tazillah Qahir Sanam

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009Suomen Salukikerho ry on salukien rotujärjestö. Rotujärjestötehtäviin kuuluu mm. salukien jalostustoiminnan hoitaminen ja edelleen kehittäminen sekä ulkomuototuomareiden koulutus. Kerhon käytännön toimintaan kuuluu maasto- ja ratajuoksukilpailujen, näyttelyiden ja jäsentapaamisten järjestäminen. Lisäksi kerho julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Saluki-lehteä ja tuottaa erilaista salukimateriaalia kerholaisille.


Rotujärjestötoiminta


  Kehitetään kerhon toimintaa edelleen vastaamaan rotujärjestöille asetetut edellytykset. Kerho osallistuu SKL:n valtuuston kokouksiin nimetyn edustajansa kautta. Kerho järjestää ulkomuototuomareiden koulutusta sekä tarpeen mukaan jo valmiille ulkomuototuomareille lisäkoulutuspäiviä. Kerho kustantaa jäseniään erilaisiin koulutuksiin, vuonna 2009 on tarkoitus kouluttaa kerholle järjestyksenvalvojia kerhon eri tapahtumiin.


Näyttelytoiminta


 • virallinen pääerikoisnäyttely 6.6.2009 Helsingissä
 • epävirallinen Saluki Show 7.6.2009 Helsingissä
 • kaikkien rotujen epävirallinen pentunäyttely suunnitteilla loppuvuodesta 2009.


 • Huomioitavaa: pentunäyttelypäivämäärä saadaan SKL:sta, mutta samoina ajankohtina voi olla kilpailevaa toimintaa, joka vaikuttaa osallistujamääriin. Mahdolliset epidemiat koirakannassa tai muutoin eläinkunnassa saattavat myös rajoittaa tai jopa estää koiranäyttelyiden järjestämisen. Vuoden 2009 aikana aloitetaan vuoden 2010 pentunäyttelyn suunnittelu ja vuoden 2011 erikoisnäyttelyn suunnittelu (näyttelyiden anominen Suomen Kennelliitolta). Pentunäyttelystä suunnitellaan osa tuotosta lahjoitettavaksi Hannes Lohen geenitutkimukseen. Kustannetaan jäseniä esim. kehäsihteerikoulutukseen, näyttelyiden järjestämiskoulutukseen yms. Vuoden 2008 näyttelykiertopalkintojen jakaminen kerhon kevätkokouksessa.

Juoksutoiminta


  Seuraavat kilpailupäivämäärät on vahvistettu:
 • Ratakisat yhdessä SuBa:n kanssa 31.05.2009 Hyvinkäällä
 • Rata SM-kisat 8.8.2009 Hyvinkäällä järj. SSaK
 • Maastomestaruudet jaetaan Mustialan KV- kisoissa 15-16.8.2009
 • Juoksutoimikunta suunnittelee myös salukikerhon omaa juoksuiltaa syksyllä, mikäli saadaan ihmisiä tekemään töitä HVK:n harjoituksiin tarvittava määrä. HVK tarjoaa tämän mahdollisuuden myös vuonna 2009. Lisäksi juoksutoimikunta suunnittelee järjestämänsä kerhoillan talvella uusista säännöistä. Kustannetaan jäseniä esim. koetoimitsijakoulutukseen sekä koetuomarikoulutuksiin. Vuoden 2009 juoksukiertopalkintojen jakaminen kerhon syyskokouksessa tai kevätkokouksessa 2010

Tiedotustoiminta


  Lehtitoimikunta

 • Saluki-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa sisältäen vaihtuvaa saluki- ja kerhoasiaa kolmessa numerossa huhti-, elo- ja joulukuussa sekä neljäntenä julkaistaan joko pelkästään Suomessa arvosteltujen salukien näyttelyarvostelut vuodelta 2008 (entiseen malliin) tai ns. Vuosikirja, joka sisältäisi muutakin kuin näyttelyarvostelut.
 • Kiertokirjeet jäsenistölle tarpeen mukaan.
 • Lehden toimittajat osallistuvat Suomen Kennelliiton järjestämään koulutukseen, joka on kohdennettu rotulehtien tekijöille.


 • Koska näyttelyarvostelut-julkaisu (lehti 4) on kerhon kustannettava, julkaisu on maksullinen. Lehtitoimikunta on miettinyt lehden koon muuttamista nykyisestä A5:st&aum; A4:ään. Saluki-lehden materiaali on kuitenkin tarkoitus pitää suunnilleen samansuuruisena kuin aikaisemminkin, joten kuvat voitaisiin laittaa aikaisempia suurempina ja ulkoasu olisi väljempi. Lehtitoimikunta selvittää kustannuksia kyseiselle muutokselle, sillä lehden painatuskustannuksia ei voida paljoa kasvattaa nykyisestä. Muutos voisi tapahtua jo vuoden 2009 alussa. julkaisu on maksullinen. Lehtitoimikunta pyrkii pitämään konkreettisen kokouksen vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokousten kiinteä sopiminen on hankalaa pitkien välimatkojen takia, mutta kokouksia pyritään pitämään aina kun se on mahdollista, ts. kun päätoimittaja on käymässä Helsingissä tai taittaja Kuopion seudulla. Käytännön syistä päätoimittaja ja taittaja käyttävät sähköpostia useimpien asioiden sopimiseen.


  Internet-toimikunta

 • Kerhon sivujen ylläpitäminen jatkuu muutaman päivittäjän voimin. Päivittäjien määrää pyritään lisäämään ja yritetään auttaa myös aloittelevia päivittäjiä oppimaan ja rohkaistumaan hankkimaan kerhon sivujen päivittämisessä tarvittavia taitoja. Organisaatiota pyritään kehittämään siten, että tehtävät on selvästi jaettu ja jokaisella toimihenkilöllä on oma vastuualue, jonka ylläpidosta hän yksin vastaa – aloitteleva päivittäjä alkuun tukihenkilön avulla.
 • Toimikunnalla on yksi henkilö, joka vastaa kotisivuihin ja sähköposteihin liittyvästä hallinnosta (so. mm. yhteydet viestintävirastoon, sähköpostien hallinta, tekninen tuki sekä keskusteluryhmän ylläpito). Tähän tehtävään pyritään löytämään oma (uusi) vastuuhenkilönsä.
 • Kotisivujen ulkoasua pyritään hieman uudistamaan vaihtamalla sivujen kuvat uudempiin. Samoin pyritään uudistamaan sivujen käytettävyyttä päivittäjien kannalta eli pyritään kehitt&aiuml;män apuvälineitä sivujen päivittäjille siten, että heidän työnsä helpottuu ja jopa niin, että eri toimikuntien jäsenet voisivat itse päivittää haluamansa tiedot sivuille ilman, että päivittäjää tarvitaan välikätenä. Vuonna 2009 pyritään myös tietokantaistamaan kotisivujen näyttelytulosten sekä pentuvälityksen päivitystyö niin, että päivitys pystytään tekemään lomakkeella koodin sijaan.
 • Kotisivuja kehitetään muilta toimikunnilta ja käyttäjiltä tulleiden toiveiden mukaisesti Internet-toimikunnan jäsenten resurssien mukaan. Pyritään suunnittelemaan ja mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan sivujen muuttaminen tietokantapohjaiseksi helpottamaan päivittämistä, varsinkin tulosten ja voittajagallerian osalta.
 • Aletaan suunnitella ja ideoida apuv&aul;lineitä, joilla kuka tahansa kerhon jäsen voisi esimerkiksi naputella näyttelyiden ja juoksukisojen tulokset kerhon sivuille ilman kaksinkertaista työtä (tulosten lähettäjä, päivittäjä).
 • Nebula OY jatkaa edelleen palveluntarjoajana.
 • Kerhon keskustelupalsta pidetään edelleen createphpbb.com portaalissa.


Jalostustoiminta


  Jalostustoimikunnan tehtävä on ensisijaisesti kerätä ja välittää rotuun ja sen jalostukseen liittyvää tietoa ja tietoutta sekä toimia neuvoa antavana, ohjaavana ja salukien rodunjalostuksellisiin kysymyksiin paneutuvana elimenä. Jalostustoimikunta seuraa rodun kehitystä, perinnöllisten sairauksien esiintymistä ja muita rodun sisäisiä ongelmia sekä tekee esityksiä ja suunnitelmia, joilla edistetään terveyttä, käyttöominaisuuksia sekä kotioloihin ja vinttikoiraharrastuksiin soveltuvaa luonnetta, tervettä rakennetta ja rotutyypillisyyttä. Toimikunta järjestää uusien ulkomuototuomareiden kouluttamisen, rotuunottoja Kennelliiton ohjeiden mukaan ja vastaa pentuvälityksestä.


 • Toimikunta kehittää toimintaansa jalostuksen tavoiteohjelman toteutumisen edistämiseksi ja rotujärjestöstatuksen mukaisesti.
 • Toimikunta suunnittelee ja toteuttaa salukien kuolinsyy-, kuolinikä- ja terveystietojen keräämistä tiedonkeruulomakkein, tukemalla taloudellisesti sairauksiin menehtyneiden nuorten koirien ruumiinavauksia ja edistämällä tai järjestämällä terveystarkastuksia halutuista asioista, kuten mahdollisesti tgaa- sydän- tai silmätutkimuksia toimikunnan resurssien mukaan.
 • Koirien luonnekuvauksen kehittäminen ja terveystietojen kerääminen jalostusneuvonnan ja tutkimuksen tarpeisiin resurssien mukaan. Kaksi luonnetestiä vuoden 2009 aikana. Pyritään organisoimaan tietojen keruuta ja arkistointia.
 • Toimikunta osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan SVKL:n jalostustoimikunnan toimintaan.
 • Toimikunnan jäsenet pyrkivät kouluttautumaan Kennelliiton, kennelpiirien yms. tahojen jalostukseen liittyvissä koulutustilaisuuksissa (esim. jalostusneuvoja- ja kasvattajakurssit, teemakurssit genetiikasta, terveydestä jne.).
 • Toimikunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan toiminta-aluettaan koskevan tietouden kääntämistä ja julkaisemista saluki- tai vinttikoiralehdissä ja internet-sivuilla. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään koulutusta jäsenistölle kasvatukseen, jalostukseen ja rotutietouteen liittyvissä asioissa sekä asiantuntijaluentoja esim. Tuomarinkartanolla. Luennointiaiheina jalostus, pennutus, terveys .
 • Vanhat terveystutkimukset, joita ei löydy Koiranetista, laitetaan Internetsivuillemme.
 • Terveystilastoja pidetään yllä ja päivitetään. Internetsivuille voidaan koostaa luettelo luonnetestatuista salukeista.
 • Kerho osallistuu mahdollisesti Hannes Lohen järjestämään tutkimukseen 2-5 -vuotiaille salukeille, mutta tällä hetkellä salukit ovat varalla tutkimusta varten. Jalostustoimikunta pyydettäessä järjestää Hannes Lohelle tutkimukseen tarvittavat salukiurokset. Kerho julkaisee Hannes Lohen tutkimuksista tulevat tulokset, jotka ovat tällä hetkellä työn alla.  Suomen Salukikerhon jalostustoimikunta harkitsee kerhon Internet-sivustolle laitettavaksi listaa jalostukseen sopivista salukiuroksista. Jalostustoimikunta miettii, mitä vaatimuksia uroksen pitää täyttää, että pääsee kyseiselle listalle.


Jäsentapaamiset


 • sääntömääräinen kevätkokous helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa
 • kerhoillan/kerhoiltojen järjestäminen mahdollisuuksien ja toiveiden mukaan.


Salukikummit


  Salukikummit järjestävät alueillaan mahdollisuuksien mukaan tapaamisia, yhteislenkkejä, näyttelyharjoituksia ja juoksutreenejä harrastajien tarpeiden ja toiveiden mukaan, myös yhteistoimintana paikallisten kerhojen kanssa. Kummit neuvovat ja opastavat uusia harrastajia salukeihin ja Salukikerhoon liittyvissä asioissa.

Pikkujoulujuhla


  Järjestetään pikkujoulujuhlat kerhon jäsenille.

Kahviotoimikunta


  Kahviotoimikunta vastaa Salukikerhon eri tapahtumien ruokailu- ja kahvitustoiminnasta tarpeiden mukaan.

Toimikuntailta


  Järjestetään toimikuntailta kaikkien eri toimikuntien jäsenille alkuvuodesta. Suunnitellaan toimintaa koko kerhon tasolla, jäsennetään tehtäväjakoa yms.

Salukikongressi / Karonkka


  Kevättalvella 2009 järjestetään jälkijuhla salukikongressin työntekijöille. Juhlan tarkoituksena on koota yhteen kongressin eteen työtä tehneet ihmiset. Tapahtuma on vapaamuotoinen. Virallisessa ohjelmaosuudessa käydään l&aiuml;pi mm. kongressin palaute.

Tarvikemyynti


  Salukiaiheisten kerhotarvikkeiden hankkiminen ja myyminen on osa kerhon varainhankintaa, jonka tarkoituksena on myös toimittaa jäsenille näiden vinttikoiraharrastuksessa tarvitsemia tuotteita kuten esim. juoksukuonokoppia ja pantoja.

Muu toiminta


 • Osallistutaan Suomen Vinttikoiraliiton toimintaan rotujärjestönä mm. yleiskokoukset, jalostustoimikunnassa ja kilpailuvaliokunnassa.
 • Osallistutaan HSKP:n ja SKL:n ajankohtaiseen toimintaan.
 • Pentuvälityksen hoitaminen.
 • Näyttelykoulutuksen järjestäminen mahdollisuuksien mukaan.
 • Näyttely- ja juoksukiertopalkintojen pisteiden laskeminen.

 

 

© Copyright 2006 Suomen Salukikerho Ry - Finnish Saluki Club. All rights reserved.
Webdesign by KL & HyDe & PaS & SM